İç Mimari Tasarım ile İlgili Bilmeniz Gerekenler

İç Mimari Tasarım Nedir?

İç mimari tasarım, kişinin yaşamını geçireceği alanı etkileyeceğinden, düşünme ve planlama aşamasına oldukça önem verilmesi gereken bir alandır. İç mekân tasarımı, bir mekânın işlevlerini nasıl yerine getireceğini, nasıl görüneceğini ve hangi duyulara, ne şekilde hitap edeceğini belirleyen mimarlık dalıdır. İç mimari tasarım öncesi göz önünde bulundurulması gereken en büyük değer, yapının içinde yaşamını sürdürecek olan kişilerin kültürlerine, ihtiyaçlarına ve zevklerine hitap ediyor olması gerektiğidir.
Yaşanılan alan kişinin mutluluğu, yaratıcılığı, refahı ve hatta uyku düzenini bile etkileyebilir. Bu nedenle yapının iç tasarımının iyi düşünülmüş olması yalnızca yapıya değil, yapının içinde hayatını sürdürecek kişinin hayatına da dokunmuş olmak demektir.

İç Mimari Tasarım vs. Dekorasyon vs. Mimari

İç mimarlık, yetenek gerektiren ancak disiplinli çalışma ile sürdürülebilen bir meslek dalıdır. Mimari, iç tasarımı da içinde barındırmaktadır ancak yapıya özen göstererek dış cephe estetiğine çok daha fazla odaklanır. Mobilya ve süsleme anlamına gelen dekorasyon ise, mimarlık için son dokunuşlar olarak adlandırılabilir. Öyle ki mimarlar, sıfırdan başlayıp tamamladığı yapısı için en güzel şekilde gösterecek mobilyaları seçerek son ve imza dokunuşlarını yapıya atmak isteyeceklerdir.

İç Tasarım Hangi Formları Benimseyebilir?

İç tasarım, mekân ile birleşip bütünleştiğinde ancak kendini tam anlamıyla sergilemiş olur. Tasarımın oluşturulduğu mekâna ait enerji, iç tasarımın farklı stillerini temsil etmektedir. Bu mimari stiller İskandinav, klasik, yüzyıl ortası, modern veya minimalist gibi daha ölçülü ve sakin stillerden art deco, eklektik, kitsch ve vintage gibi daha karmaşık ve stilize stillere kadar sıralanabilir.
İç tasarımda en önemli detay yaratıcı ve marjinal olabilmektir. Bu yüzden her zaman etki yaratan, kimseyi kayıtsız bırakmayan, yaratıcılığın aktığı mekânlar yaratmak iç tasarımın esasıdır.
İç tasarımın diğer bir önemli noktası ise düzen oluşturmaktır. Birbiri ile ahenk içinde olan tasarım ve eşyalar, çok daha estetik görünecektir.

İç Mimari Tasarımda Dikkat Edilmesi Gerekilen Alanlar

1. Düzen

Bir projenin sağlamasının yapılması için tasarlanan alana ait sabit ve hareketli eşyaların tümü tespit edilmelidir ve doğru bir strateji ile konumlandırılmalıdır. Düzgün bir dağılım sağlamak, alanın akışını olumlu yönde etkileyen, eşyaların ve tasarımın bütün şeklinde algılanmasını sağlayabilir. Tasarımcıların özgürce hareket ettiği açık mimari planlar için iç yerleşim düzeninin en önemli unsurlardan biri olduğunu söyleyebiliriz.
Bu noktada dikkat edilmesi gereken nokta, yerleşim düzenini oluştururken erişilebilirlik standartlarını, yangın kaçış yollarını ve odalar için minimum boyutları dikkate alması gerektiğidir. Tasarlanan alan için en uygun boyutları yakalamak ve bir araya getirmek, iç mimari tasarımın altın kuralıdır.

2. Mobilya

Sabit ve hareketli olması fark etmeksizin, mobilya seçimi bir iç mekân projesini kalitesini doğrudan etkileyen, en önemli unsurlardan biridir. Bu noktada projede belirtilen seçimlerin, sirkülasyona zarar vermemesi ve işleyişe uyum sağlaması, tasarımcının sorumluluğundadır.
Özellikle dar alanlar olmak üzere mobilya seçimlerinin tümünde, her parçaya dikkat etmek çok önemlidir. Bu anlamda, ölü alan yaratmamak ve her santimi verimli kullanmak için doğru ve etkili seçimler yapmak / tasarlamak gerekmektedir.
Bitkiler mobilya sayılmaz ancak yine de iç mekâna sağlık ve yaşam kalitesi getirmek için önemli unsurlardan biridir. Bitkiler şık ve ferah bir görünüm sağlamalarının yanı sıra havayı arındırırlar ve iç mekânlarda çok yaygın olan kimyasalları emerler.

3. Konfor ve Ergonomi

Konfor, son zamanlarda bir iç mekandan beklenen en önemli kriter oldu. Giderek daha kalabalıklaşan ve yorucu hale gelen yaşam standartlarını kapının dışında bırakarak, evinde konfora ulaşmak isteyen insanlar, güvenli ve rahat bir yaşam tarzını benimsemek için sabırsızlanıyorlar.
Konfor kavram; mekânın estetiğinden, pencereden içeri giren esintiye, girerken hissedilen sıcaklıktan, erişilebilirliğine ve yaşam kalitesini kolaylaştıracak ve iyileştirecek teknolojilerin veya pasif stratejilerin uygulanmasına kadar uzanabilir. Alanın görsel olarak algılanma şekli, rengi, parlaklığı, derinliği ve yüksekliği, rahat, güvenli, canlandırıcı, huzurlu, esnek veya tam tersi olarak algılanıp algılanmayacağını belirleyecektir.
Alanın havalandırması da hem sağlık hem de konfor açısından son derece önemli bir detaydır. İç mekânda bulunan havalandırmaların, alan için yeterli olup olmaması, gözetilmesi gereken baş kriterlerden biridir. Ergonomi, tasarım ve mimariye yabancı görünse de mekânları ve cihazları, her odanın sakinlerinin ve kullanıcılarının fizyolojik, anatomik ve hatta psikolojik özelliklerinin iyi uyum sağlayacak şekilde tasarlanmasına yardımcı olan disiplindir. Ergonomi, yapay çevre ile insan bedeninin, zihinsel eylem ve davranışları arasındaki ilişkiyi oluşturur. Bu nedenle, iyi bir iç tasarımın başarı düzeyi, insan vücudunun boyutlarının ve orantılarının incelenmesinden başlaması gereken bir analiz olan ayrıntılı ergonomik analizle yakından ilişkilidir. 4. Malzemeler ve Kaplamalar İç tasarımın oluşma aşamasında dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur malzemelerdir. Estetik olmasının yanı sıra çevre üzerinde yaratabileceği etkiyi de dikkate almak önemlidir. Çevreye duyarlı ve uzun ömürlü malzemeler içeren seçimlerinizi yaparken, tüm faktörleri dayanıklılık ve daha birçok açıdan ayrı ayrı incelemek çok önemlidir. Malzeme ve kaplama seçimi yaparken, aşağıdaki faktörler dikkate alınmalıdır.
  • Materyaller, hem mekânın işlevini hem de potansiyel kullanıcıların çeşitliliğini kabul etmelidir ve alanın amacına uyum sağlamalıdır.
  • Seçilen malzemenin bileşiminde ve özünde ne olduğuna dikkat edilmeli; malzemenin direnci, esnekliği ve daha birçok unsur gözetilmelidir.
  • Kurulum sistemleri: Kaplamaların yapım süreci, inşaat sürecinde (özellikle yeni inşaat ise) maliyetten tasarruf etmek ve hataları önlemek için bitirmenin de tavsiye edildiği bağlantı elemanları veya yapıştırıcıları içerir.

03.02.2023